UtstillerinfoRegler for utstillere på AurskogMart'n


1.  PÅMELDING/BETALING/AVBESTILLING

Påmelding til AurskogMart’n blir ikke registrert før fullstendig utstillerskjema er levert og stand avgift er betalt. Avbestilling av plass må være gjort innen to uker før arrangementet begynner ellers må stand avgift betales.


2.  PLASS

AurskogMart’n anviser plass for den enkelte utstiller. Det er ikke anledning til framleie, bytte av plass eller å ha andre utstillere på plassen. Ingen utstillere har krav på fast plass år etter år, men ansiennitet vil også bli vektlagt.


3.  DISPOSISJON

Plassen blir stilt til disposisjon torsdag kveld i utstilleruka.


4.  ANMELDTE VARER

Montering av stand må være ferdig innen fredag kl: 10.00. Dersom plassen ikke er tatt i bruk, vil AurskogMart’n overlate den til andre. Bare salg av anmeldte varer er tillatt.


5.  FORBEHOLD TIL ANDRE PLASSER

Utstillere som tar seg til rette på andre plasser enn det de har fått anvist, kan bli vist bort fra utstillingsplassen.


6.  STØRRELSER

Utstillingsplassene er maksimum 3 meter dype. Ingen utstiller kan ha større vogner/telt enn det er plass til innenfor målene, inkludert drag/barduner på telt. Arrangøren kan redusere bestilt areal i samråd med utstiller.


7.  SALG AV MAT

Utstiller har et selvstendig ansvar for å få godkjenning fra mattilsynet. Mattillegget skal betales av alle som selger spiselige varer. F.eks. spekepølser, hamburger, pølser, bakt potet, vafler, kaker, sveler og annet lignende.


8.  KILDESORTERING

Det er et krav om kildesortering, alle utstillere må krysse av for hvilke typer avfall de har, matavfall, restavfall inkl. plast, glass, metall eller papp, papir og kartong. Roaf skal stille med utstyr slik at alle utstillere kan kildesortere på anvist plass. Matavfall skal i grønn pose/sekk. Pant sorteres i egen beholder.


9.  OPPRYDDING

Søndag kveld når Mart’n er slutt må alt være fjernet fra utstillingsområdet, og plassen ryddet. Dersom ikke dette er gjort, blir den enkelte utstiller belastet for utgiftene til rydding.


10.  BRANNVERN

På hver plass skal utstiller ha 1 stk. 6 KGs brannslukningsapparat. Kontroll kan bli gjennomført.


11.  SKADER

Utstillere er ansvarlig for skader de selv, folkene deres, produkt, utstyr og lignende påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. De ordner selv med all forsikring av sine eiendeler. Arrangøren dekker ikke tap ved eventuell avlysning av AurskogMart`n.


12.  ANSVAR

AurskogMart’n er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og utstyr.

Utstillerskjema


Her kan du laste ned utstillerskjemaet.


Skjemaet fylles ut, underskrives og returneres innen 30. juni 2019 til


AurskogMart’n

Postboks 106

1930 Aurskog


Eller til e-post:

post@aurskogmarten.com

 

Årets artister

 • Hellbillies
 • Staysman & Lazz
 • Katastrofe
 • Sigvart Dagsland
 • Benny Borg
 • Fest!
 • Viola Vintage
  & The Backstreet Cats
 • Lancie G
 • Cash Commitment
 • Åkerland
 • Våke
 • Betty Roots
 • Rikart Pettersen

Barn og unge

 • Stort tivoli & familieshow 
 • Det magiske sirkus
 • Mikkel & Reverockerne
 • Barnas mart'n 

Denne nettsiden bruker cookies. Håper du syns det er greit.

Aksepter